Terms Of Use

Användarvillkor för SEOBoost

Välkommen till SEOBoost! Dessa användarvillkor styr din användning av vår webbplats, tillgänglig på https://seoboost.se (nedan kallad ”webbplatsen”). Genom att använda vår webbplats godkänner du och accepterar att följa dessa användarvillkor. Om du inte godkänner någon del av dessa användarvillkor, vänligen lämna webbplatsen och avstå från att använda våra tjänster.

Användning av vår webbplats

  • Du måste vara minst 18 år gammal för att använda vår webbplats.
  • Information och material på webbplatsen är endast avsedda för allmän information och vägledning. Vi kan inte garantera att all information är korrekt, fullständig eller aktuell.
  • Du ansvarar för att säkerställa att all information du tillhandahåller till oss via webbplatsen är korrekt, komplett och aktuell.
  • Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot gällande lagar och bestämmelser eller på något sätt som kan skada, inaktivera eller skada webbplatsens funktioner.
  • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll, funktioner och tjänster från webbplatsen utan föregående meddelande.

Skydd av immateriella rättigheter

  • Innehållet på webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, videoklipp och ljudklipp, är skyddat av tillämpliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärken och patent.
  • Du får inte reproducera, distribuera, ändra, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja något av innehållet från webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd.

Ansvarsfriskrivning

  • Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på webbplatsen, men vi kan inte garantera dess fullständighet, korrekthet eller tillförlitlighet.
  • Vi ansvarar inte för eventuella förluster, skador eller kostnader som kan drabba dig som ett resultat av din användning av webbplatsen.
  • Vi ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser som kan länkas från vår webbplats. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och innebär inte vårt godkännande eller ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

Ändringar i användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor genom att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de reviderade användarvillkoren.

Tvistlösning

Dessa användarvillkor är reglerade av svensk lag och eventuella tvister som uppstår i samband med användningen av webbplatsen ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Vid eventuell tvist som inte kan lösas genom förhandlingar ska tvisten avgöras av behörig domstol.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss via följande kontaktinformation:

Genom att använda vår webbplats, samtycker du till vår integritetspolicy som beskrivs här: [Länk till integritetspolicy].