Disclosure

Offentliggörande av SEOBoost

Allmän information

Välkommen till SEOBoosts webbplats. Här på https://seoboost.se hjälper vi privatpersoner och företag i deras strävan efter att hitta rätt SEO-byrå. Vi fungerar som en oberoende aktör och samlar alla svenska SEO-byråer under samma tak. Vårt mål är att recensera och ge tips så att du får rätt information innan du väljer rätt partner.

Syfte och ansvar

SEOBoosts syfte är att agera som en informativ plattform för att vägleda användare i urvalet av en SEO-byrå. Vi strävar efter att ge så objektiv och korrekt information som möjligt, men vi kan inte garantera fullständig noggrannhet eller aktualitet. Användare är själva ansvariga för sina val och beslut baserade på information som tillhandahålls av SEOBoost.

Sponsrade innehåll

För att finansiera vår verksamhet kan vi samarbeta med sponsrade partners eller visa annonser på vår webbplats. Observera att dessa samarbeten eller annonser inte påverkar vår oberoende position eller vårt ansvar att tillhandahålla trovärdig information. Vi strävar alltid efter att markera sponsrat innehåll tydligt för att undvika förvirring hos våra användare.

Integritet och personlig information

SEOBoost respekterar användarnas integritet och behandlar all personlig information i enlighet med vår integritetspolicy. Vi samlar inte in någon personlig information utan samtycke och delar aldrig personuppgifter med tredje part utan användarens uttryckliga medgivande, om inte krävs enligt lag.

Innehållsskydd

Allt innehåll på SEOBoosts webbplats är skyddat av upphovsrätt och tillhör SEOBoost. Användning, kopiering eller distribution av något innehåll utan vår tillåtelse är inte tillåten.

Ändringar och uppdateringar

SEOBoost kan, efter eget gottfinnande, ändra eller uppdatera innehållet på webbplatsen, inklusive detta offentliggörande. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna information för att vara medveten om eventuella ändringar.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående detta offentliggörande eller vår webbplats, vänligen kontakta oss på följande adress:

SEOBoost
Adress: [fyll i adress här]
Telefon: [fyll i telefonnummer här]
E-post: [fyll i e-postadress här]

Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar och funderingar så snart som möjligt.